Saturday, February 18, 2017
 JV 20178
North Forsyth10
 Varsity 20178
White County0
 Varsity 20176
Norcross High School5
Friday, February 17, 2017
 Varsity 201710
Flowery Branch HS4
Monday, February 13, 2017
 Varsity 201713
Shiloh3